top of page

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych

 

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług, a także do realizacji naszego celu biznesowego. Z reguły zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników dopiero po wyrażeniu przez nich zgody. Wyjątki mają zastosowanie w przypadkach, gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie było możliwe z przyczyn faktycznych i gdy przetwarzanie danych jest dozwolone ze względu na wymogi ustawowe.

- Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub zachowania naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów. Nasze prawnie uzasadnione interesy to realizacja naszego celu biznesowego. O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO służy jako podstawa prawna. W przypadku, gdy leży to w żywotnych interesach osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej niezbędne przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna. Jeżeli przetwarzanie jest wymagane w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy te nie są nadrzędne w stosunku do interesów, podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, z pierwszego wymienionego interesu, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

 

- Kategorie odbiorców i dane osobowe, ich pochodzenie; transmisja danych

Dane osobowe przekazujemy naszym partnerom biznesowym i usługodawcom w celu realizacji celu biznesowego. Do realizacji naszego celu biznesowego wykorzystujemy typowe dane kontaktowe i adresowe naszych klientów i partnerów biznesowych. Dane osobowe otrzymujemy zazwyczaj bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. O ile w poniższych sekcjach nie określono inaczej, nie należy przekazywać dalej Twoje dane podmiotom trzecim ma miejsce, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub przekazanie danych jest wymagane do wykonania stosunku umownego lub uprzednio wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazywanie Twoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie, takie jak na przykład dostawcy płatności online lub firma kurierska zajmująca się dostawą, otrzymują Twoje dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Twojego zamówienia. Jednak w takich przypadkach zakres przesyłanych danych jest ograniczony do wymaganego minimum. W zakresie, w jakim nasi usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane w ten sam sposób. Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony danych poszczególnych dostawców. Indywidualny usługodawca jest odpowiedzialny za zawartość usług stron trzecich, przy czym weryfikujemy w zakresie, w jakim można racjonalnie oczekiwać, że usługi są zgodne z ustawowymi wymagania.

 

- Ochrona danych

Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technologicznego. - Okresy usuwania i przechowywania danych Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko cel, dla którego zostały zapisane, przestaje obowiązywać. Przechowywanie można również przeprowadzić, jeśli było to wymagane przez ustawodawców europejskich lub krajowych w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii Europejskiej, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane są blokowane lub usuwane również w przypadku wygaśnięcia ustawowego okresu przechowywania określonego w przytoczonych normach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

- Informacje ogólne

Poniższe warunki (odtąd: Warunki i zasady ”) obowiązują pomiędzy Tobą a Yriah.com mają zastosowanie do wszelkiego wykorzystania i złożonych zamówień na stronie internetowej Yriah.com oraz zamówienia złożone przez telefon, e-mail. Należy pamiętać, że Yriah.com nie gwarantuje, że wszystkie produkty prezentowane w Witrynie są w magazynie lub są dostępne do zakupu. Yriah.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży produktu. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Strona Yriah.com zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie. Data ostatniej aktualizacji znajduje się w końcowej części Regulaminu. Każdy zakup podlega Regulaminowi w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z obowiązującą wersją Regulaminu. Należy pamiętać, że warunki obowiązujące dla Twojego zamówienia to zawsze warunki, które przeczytałeś i zaakceptowałeś przed złożeniem zamówienia, a nie późniejsza wersja. Należy zachować kopię niniejszych Warunków na przyszłość.

Korzystając z Witryny i / lub składając zamówienie w Witrynie, telefonicznie, e-mailem, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz że je akceptujesz. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Regulamin.

Po złożeniu zamówienia prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą numer zamówienia, szczegóły produktu lub produktów, które zamówiłeś u nas, szczegóły płatności i szczegóły dostawy. Należy pamiętać, że potwierdzenie e-mail jest potwierdzeniem otrzymania zamówienia i nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Należy pamiętać, że wszystkie złożone przez Państwa zamówienia podlegają naszej akceptacji. Możemy, według własnego uznania, zdecydować o nieprzyjęciu Twojego zamówienia z jakiegokolwiek powodu, bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie. Po przetworzeniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zawierająca wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia i niniejszych Warunków. Potwierdzeniem wysyłki jest nasza akceptacja Twojego zamówienia. Należy pamiętać, że Yriah.com nie gwarantuje, że wszystkie produkty prezentowane w Witrynie są dostępne w momencie składania zamówienia. Jeśli produkt jest niedostępny, skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie telefonicznie lub mailowo. Jeśli otrzymaliśmy już płatność za taki produkt, zwrócimy Ci kwotę zakupu.

Ceny i koszty dostawy podane w Serwisie zawierają podatek VAT. Ceny i koszty dostawy pokazane w Witrynie mogą się zmieniać od czasu do czasu, a sklep Yriah nie jest związane ceną, dopóki sklep Yriah.com nie zaakceptuje zamówienia, wysyłając do Ciebie potwierdzenie wysyłki. Ceny mogą się również różnić między sklepem stacjonarnym a Witryną. Jeśli złożyłeś zamówienie, a cena uległa zmianie, zanim zaakceptowaliśmy Twoje zamówienie (wysyłając potwierdzenie wysyłki), powiadomimy Cię e-mailem o zmianie ceny i damy Ci możliwość złożenia nowego zamówienia za pomocą nowa cena lub anuluj stare zamówienie.

Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była tak bezpieczna, jak to tylko możliwe. Potwierdzasz, że używana karta Paypal / debetowa należy do Ciebie lub że posiadasz specjalne upoważnienie od właściciela karty Paypal / debetowej do jej używania. Wszyscy posiadacze kart Paypal / debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeśli wystawca Twojej karty płatniczej odmówi autoryzacji płatności na rzecz sklepu Yriah.com, Twoje zamówienie zostanie anulowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub kary, które mogą zostać nałożone przez dostawcę płatności w wyniku przetwarzania płatności w związku z Twoim zamówieniem.

Korzystając z Witryny i / lub składając zamówienie w Witrynie, telefonicznie, e-mailem lub czatem na żywo, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz że je akceptujesz. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Regulamin.

Pliki cookie są używane w witrynie, aby poprawić komfort przeglądania. Oprócz wykorzystania do celów statystycznych, pliki cookie identyfikują Twój komputer i pozwalają stronie przypomnieć sobie Twoje ustawienia osobiste. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby wysyłała powiadomienie, gdy plik cookie jest aktywowany. Dzięki temu możesz odmówić używania tego pliku cookie lub usunąć plik cookie po zakończeniu wizyty. Serwis nie jest dostępny, jeśli pliki cookie są wyłączone. Przeglądając Serwis wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Możesz kupować produkty na www.yriah.com wyłącznie do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży. Składając zamówienie na www.Yriah.com, oświadczasz, że kupujesz produkty na własny użytek, a nie w celu odsprzedaży, i akceptujesz Regulamin. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z dowolnego powodu bez podania przyczyny.

Sklep Yriah.com nie może obiecać, że zawartość witryny jest wolna od nieścisłości lub błędów typograficznych. Nie możemy również zagwarantować, że wszystkie informacje są aktualne. Sklep Yriah.com może w każdej chwili zmienić zawartość strony. Chociaż sklep Yriah.com stara się wyświetlać prawidłowe teksty, obrazy i ceny na stronie i w sklepie internetowym, mogą wystąpić błędy. Część usług świadczonych za pośrednictwem serwisu jest świadczona przez operatorów zewnętrznych. W sytuacjach, gdy Yriah.com występuje jako agent takich usług, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z ich działalności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z witryny lub, w tym przypadku, brak możliwości korzystania z witryny. Sklep Yriah.com nie może zagwarantować bezproblemowego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do witryny.

ostatnia aktualizacja: 4 marzec 2021

bottom of page